Sanacija županijske ceste Čabar-Plešce

Započeli su radovi na sanaciji županijske ceste (ŽC5031) na dionici između Čabra i naselja Plešce.
Prema rješenju ŽUC-a, mora se odobriti prometovanje vozila iz suprotnih smjerova barem jednim trakom, osim u slučaju nepredviđenih situacija prilikom izvođenja radova.

Evo što o svemu kaže gradonačelnik Čabra Antonio Dražović: