Usvojen treći rebalans proračuna Općine Fužine

U Vijećnici Općine Fužine održana je devetnaesta sjednica Općinskog vijeća Fužine kojoj je glavna tema bila Prijedlog Trećih izmjena i dopuna Proračuna Općine Fužine za 2023.godinu. Tea Štimac, viša savjetnica za financije naglasila je da su Treće izmjene i dopune proračuna potrebne radi promjene u strukturi prihoda i rashoda. Istaknula je i najvažnije projekte među kojima je i prijedlog povećanja sredstava za program mikro poduzetnika  i njihove potpore. Načelnik Općine Fužine David Bregovac dodao je da do smanjenja proračuna dolazi jer su u Proračun bili uvršteni projekti koji u ovoj godini neće biti realizirani.

Detaljnije u prilogu: