Istraživanje o kvaliteti života na području Gorskog kotara

Na Sjednici Koordinacije načelnika i gradonačelnika jedinica lokalne samouprave Gorskog kotara održanoj u Domu kulture u Fužinama po prvi puta je javnosti predstavljeno Istraživanje o kvaliteti života na području Gorskog kotara. Radi se o dokumentu, Analizi o kvaliteti života na području Primorsko-goranske županije s naglaskom na Gorski kotar koju je iznio Vedran Kružić, ravnatelj Razvojne agencije Primorsko goranske županije. Analiza je prema dvadesetak kriterija provedena prošle godine zbog činjenice da se htjelo saznati koliko su stanovnici zadovoljni određenim aspektima života u Gorskom kotaru, usporedivo s hrvatskim i europskim standardima. Primjerice, Gorani su od mogućih 10, 6.7 posto zadovoljni životom u Gorskom kotaru, oko 7.3 posto imaju kontrolu nad svojim životom, smatraju da će im idućih godinu dana situacija biti ista, a zabrinjava podatak da Gorani ne vjeruju svojim susjedima te političarima, najgore su ocijenili javni prijevoz sa 3.3 posto. Zdravstvene usluge su ocijenili sa 6.2 posto, obrazovanje sa 6.5 posto, troškove stanovanja 5.9 posto.

Detaljnije u prilogu: