Pravo na pristup informacijama


  • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. god. – .pdf / .csv
  • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. god. – .pdf / .csv
  • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. god. – .pdf / .csv
  • Odluka o imenovanju ovlaštene osobe za ostvarivanje prava na pristup informacijama – više
  • Katalog informacija – više
  • Obrazac – Zahtjev za pristup infomacijama – više
  • Obrazac – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija – više


RGK stream

Radio Gorski kotar

Current track

Title

Artist

Background