VLASNIČKA STRUKTURA


Osnivač

 

OIB

Adresa

Mjesto

P. broj

Udio

1.

Grad Delnice

P

07686229503

Trg 138.brigade HV 4

Delnice

51300

25,00

2.

Općina Brod Moravice

P

05181328356

S.Radića 2

Brod Moravice

51312

6,36

3.

Općina Fužine

P

80516192079

F.Račkog 54

Fužine

51322

10,63

4.

Općina Mrkopalj

P

06417506317

Stari Kraj 3

Mrkopalj

51315

9,50

5.

Općina Lokve

P

28587364712

Šetalište Golubinjak 6

Lokve

51316

6,63

6.

Općina Ravna Gora

P

74528097412

I.G.Kovačića 177

Ravna Gora

51314

16,88

7.

Općina Skrad

P

37326349433

J. Blaževića-Blaža 8

Skrad


51311

10,00


8.

Grad Čabar

P

04026778166

Narodnog oslobođenja 2

Čabar


51306

15,00

9. Grad Vrbovsko            


UKUPNO:


100,00

 

ZAPISNIK sa Skupštine TD Radio Gorski kotar d.o.o. - više

• Odluka o verifikaciji zapisnika - više

 

2019.


• PLAN POSLOVANJA RADIJA GORSKI KOTAR ZA 2019. - više

• Odluka o Planu poslovanja 2019.- više

• FINANCIJSKI PLAN RGK 2019. - više

• Obrazloženje financijskog plana 2019. - više

• Odluka o Financijskom planu 2019. -više

• Odluka, verifikacija zapisnika - više

• Plan nabave za 2019. - više

 

2018.


• Plan poslovanja za 2018. - više

• Odluka, plan poslovanja za 2018. - više

• Financijski plan za 2018. - više

• Obrazloženje financijskog plana za 2018. - više

• Odluka, financijski plan 2018. - 2020. - više

• Plan nabave za 2018. godinu - više

• Odluka o proceduri stvaranja nabave robe/usluga/radova za koje nije potrebna procedura javne nabave 2018. - više

 

ARHIVA DOKUMENATA